info@pcsb.si | +386 64 170 233

Hišni red

Splošno

Pravila obnašanja v Plezalnem centru Slovenska Bistrica so zasnovana predvsem za zagotavljanje varnosti, urejenosti ter ustrezne higiene v plezalnem objektu. Spoštovanje varnostnih in drugih predpisov je ključno za dobro počutje vseh uporabnikov centra, zato vas prosimo, da pozorno preberete ta varnostna navodila in hišni red.

Osebje plezalnega centra si pridržuje pravico, da odstrani obiskovalce, ki kršijo ta pravila. Prav tako obiskovalci, ki kršijo ta pravila, izgubijo pravico do povračila vstopnine. V primeru ponovnih kršitev se lahko prepove vstop v objekt in vstopnica za več obiskov izgubi svojo veljavnost (obiskovalci niso upravičeni do povračila denarja).

Plezanje v plezalnem centru je dovoljeno izključno registriranim osebam z veljavno vstopnico.

Varnost

Otroci in mladoletniki

Otroci in mladoletniki lahko uporabljajo plezalne površine le pod stalnim nadzorom ustrezno usposobljenega spremljevalca. Izključeni so mladi od 15 do 18 let, ki lahko samostojno uporabljajo plezalne površine ob soglasju zakonitega zastopnika ter tekmovalci Alpinističnega kluba Slovenska Bistrica, stari med 12 in 15 let, s podpisom staršev in trenerja.

Z izjemo otroškega kotička je igranje in tekanje po celotnem plezalnem objektu prepovedano (nevarnost, da bi zašli v območje padca drugih plezalcev ali ovirali varovalce je prevelika).

Visoke stene

Plezanje brez vrvi na visokih stenah je prepovedano. Obiskovalcem brez ustreznega znanja varnega plezanja in varovanja ni dovoljeno samostojno plezanje na visoki steni brez nadzora osebe, ki prevzema polno odgovornost za varno plezanje in varovanje.

Dovoljena je uporaba zgolj standardiziranih varoval (priporočamo uporabo samozateznih varoval, npr. GRIGRI) v kombinaciji s primernimi dinamičnimi vrvmi. Plezalna vrv naj bo ustrezne dolžine in v zadovoljivem stanju. V primeru velike razlike v teži svetujemo varovanje z dodatno utežjo, pripeto na varujočega, ali uporabo naprave OHM.

Poskrbite za dosledno dvojno preverjanje pred vsakim začetkom plezanja. Varovalo mora biti pripeto na ustrezno mesto na pasu (manevrska zanka), plezalec mora biti navezan z ustreznim plezalnim vozlom ali vponko z matico.

Varujte v stoječem položaju in poskrbite za izbiro primernega mesta varovanja (maksimalno 2,5 m od stene). Do vpetega četrtega varovalnega kompleta se varuje tik ob steni, izven vpadnice morebitnega padca. Pri varovanju vrv ne sme biti preohlapna. Ob koncu plezanja je soplezalca treba spuščati počasi, hitro spuščanje je prepovedano.

Potrebno je ohranjanje zadostne razdalje med posameznimi plezalci; prepovedano je plezanje drug preko drugega. Nikoli se ne sme zgoditi, da se vpneta dve vrvi v isto varovalno točko (sidrišče ali komplet). Vrv je treba odstraniti takoj po zaključku plezanja smeri.

Nameščanje varovanja od zgoraj (top rope) je dovoljeno le na vrhu smeri preko sidrišča ali v sredini smeri, če je sidrišče narejeno na dveh fiksnih točkah, sicer varovanje od zgoraj sredi smeri ni dovoljeno. Vpetje vrvi je obvezno skozi obe varovalni vponki. Pri varovanju od zgoraj mora biti vrv, ki poteka od plezalca do sidrišča, vpeta v komplete, da se prepreči nihaj v primeru padca. Po uporabi vrvi za varovanje od zgoraj je treba odstraniti vse vozle.

Osebje Plezalnega centra Slovenska Bistrica lahko v vsakem trenutku preveri znanje plezanja in varovanja uporabnika. Kdor se s preverjanjem ne strinja ali izkaže pomanjkanje usposobljenosti in zahtevanega plezalnega znanja, mora nemudoma prenehati uporabljati plezalne površine.

Balvani

Padec na blazino mora biti nadzorovan; upoštevajte, da so v prostoru tudi druge osebe, kar predstavlja nevarnost za morebitne poškodbe. Blazine v dvorani so trše kot običajne blazine, zato priporočamo postopno učenje padanja z višine.

Majhne otroke moramo pri plezanju balvanov vedno balvansko varovati. Predšolski otroci naj ne plezajo balvanov, višjih od treh metrov, šolarji pa višjih od 3,5 – 4 metrov.

Cona padca

Takoj po vstopu v plezalno ali balvansko dvorano bodite pozorni, da se izognete območju padca drugih plezalcev. Nikoli ne stojte pod ljudmi, ki plezajo, saj bi lahko padli na vas, enako pa velja za različne predmete, kot so zlomljeni oprimki, mobilni telefoni, ključi, varovalne naprave itd.

Podloge za balvansko plezanje se uporabljajo predvsem za preprečevanje padcev in se ne smejo uporabljati za sedenje, saj obstaja nevarnost poškodb. Prosimo vas, da sedite samo ob robovih blazin.

Nujno je, da gimnastiko ali ogrevalne vaje izvajate v nenevarnih in za to predvidenih območjih, npr. v Gibalnici.

Mobilni telefon, glasba, nakit, itd.

Plezanje in varovanje sta dejavnosti, ki zahtevata popolno osredotočenost. Telefoniranje med varovanjem je moteče in je zato prepovedano. Poslušanje glasne glasbe s slušalkami prav tako poslabša pozornost in se mu je treba izogibati.

Prstani, ogrlice, drug nakit ter razpuščeni dolgi lasje se lahko zataknejo za oprimke in opremo ter povzročijo resne poškodbe.

Plezanje in varovanje brez obutve (bos) je prepovedano.

Prostor z utežmi

Osebe, ki še niso dopolnile 18 let, lahko prostor z utežmi uporabljajo samo s podpisanim soglasjem staršev ali skrbnikov. Obiskovalci centra vadijo v prostoru z utežmi na lastno odgovornost. Vsem posameznikom s poškodbo hrbtenice, zlomi, sladkorno boleznijo, epilepsijo, kroničnimi obolenji, srčnim bolnikom, … in osebam, starejšim od 45 let, priporočamo, da se predhodno posvetujejo z zdravnikom, saj ne prevzemamo odgovornosti za njihovo zdravstveno stanje. Uporabnik se zavezuje, da bo s prostorom in napravami ravnal odgovorno. Materialna škoda se tudi v primeru, ko je bila povzročena zaradi malomarnosti, poravna na stroške povzročitelja.

Obveznost prve pomoči

Vsi uporabniki objekta so dolžni nuditi pomoč v primeru nesreč in morajo v primeru udeležbe pri nesreči posredovati svoje osebne podatke. Prosimo vas, da nesreče vseh vrst takoj prijavite našemu osebju.

Za potrebe zagotavljanja varnosti in ugotavljanja morebitne odgovornosti je celoten objekt varovan z video nadzorom.

Ravnanje v primeru požara

V primeru požara je treba nemudoma evakuirati celoten objekt v skladu s požarnim načrtom objekta. Upoštevajte navodila osebja.

Red in čistoča

Čistoča, urejenost in lepo vedenje pomembno prispevajo k varnosti v plezalnem centru.

Vstop v plezalne dvorane je dovoljen samo v čisti obutvi. Hoja po centru v plezalnih čevljih je prepovedana, izjema so blazine ter velika dvorana.

Prosimo, da se preoblačite v garderobah in ne v plezalnih dvoranah. Za shranjevanje nahrbtnikov in torb uporabite garderobo, predelke za shranjevanje in police; ne puščajte jih ležati na tleh ali v območju padcev plezalcev. Prav tako je prepovedano odlagati magnezij v conah padca.

V plezalne dvorane je prepovedan vnos hrane.

Izogibajte se nepotrebnemu hrupu in bodite obzirni do drugih obiskovalcev.

Pitje alkohola je dovoljeno le po zaključku vadbe in nikakor ne v plezalnih dvoranah. Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v plezalne dvorane ni dovoljen.